Mapa strony
 
 
 
 
 

Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie

 

Świadectwo  

Rok Jubileuszowy obfituje w wydarzenia religijne, które na długo pozostają w naszej pamięci i sercu.

Dla parafii bujakowskiej, szczególną łaską był dar koronacji zabytkowej figury Matki Boskiej oraz obchodzony w tym roku jubileusz 500-lecia miejscowego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja. Do tej uroczystości mieszkańcy Bujakowa przygotowywali się od 9 lat. Nie były to tylko przygotowania zewnętrzne, takie jak gruntowny remont kościoła, budowa nowego ołtarza, przebudowa obejścia kościelnego / choć też bardzo ważne, gdyż są symbolem dbałości o świątynię Boga /, ale przede wszystkim chodziło o odnowę życia religijnego, o otwarcie swych serc na słowo płynące z ust Bożych.

Prosiliśmy o to w nowennie, odmawianej co miesiąc przez całą parafię. Bezpośrednim przygotowaniem do uroczystej koronacji, były misje święte, w których licznie uczestniczyli wierni. Umożliwiły one głębsze i pełniejsze przeżycie tego święta.
W przeddzień koronacji odbyło się nocne czuwanie, zakończone o północy Mszę Świętą, sprawowaną na miejscu celebry. Nastrojowość, panująca ciemność, obecność świętej figury, Jej zwrócone na nas wszystkich zatroskane oblicze, sprawiły, że dla każdego z osobna było to niesamowite doświadczenie dobroci serca Maryi.

Następnego dnia, przybyły rzesze wiernych, oczekując na rozpoczęcie sprawowania Najświętszej Ofiary, trwały w modlitewnym skupieniu. Głębokiemu, religijnemu przeżywaniu Mszy Świętej sprzyjało otoczenie wspaniałej przyrody, która w namacalny sposób ukazywała dobroć Boga. Gdy ksiądz arcybiskup dokonywał obrzędu nałożenia korony na figurę Bogarodzicy, w oczach zebranych ludzi ukazały się łzy wzruszenia. Chyba wszyscy odczuwali wyjątkowość i niepowtarzalność tej chwili.

Trzeba mieć nadzieję, aby radość i entuzjazm płynący z tej uroczystości, towarzyszył nam w codziennym życiu, żeby moc przyjętej Eucharystii sprawiła, że zawierzymy najlepszej Matce wszystkie troski i problemy, cały swój ziemski żywot.

Olimpia Chwałek

 

Historia figury
Kradzież figury
Pieśni do MB
Świadectwo

 

 

 
         

(C) Parafia Bujaków 2004 - 2012