Mapa strony
 
 
 
 
 

Sanktuarium Matki Bożej w Bujakowie

 

Komentarz do niedzielnej Ewangelii

29 czerwca 2014 - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

Ewangelia według św. Mateusza 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Kościół żyje wiarą Piotra i Pawła

Jezus nazwał Szymona Piotrem, czyli skałą. Dlatego, że go wybrał. Ale też dlatego, że Piotr uwierzył w Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela. Piotr jest Skałą, bo jego misja i jego życie całe oparte są na Chrystusie. Tak się odtąd rzeczy mają w Kościele. Kościół rośnie na fundamencie wiary Piotra, czyli przez zawierzenie Chrystusowi. Dlatego i mnie dzisiaj dosięga pytanie Jezusa: "A wy za kogo mnie uważacie?"

Podobnie trzeba widzieć postawę wiary św. Pawła. To on jasno odkrył bezużyteczność pobożnych uczynków, jeśli nie są one oparte na Chrystusie. Nikt nie zbuduje sam zbawionego życia, nikt nie zbuduje sam Kościoła. Trzeba budować na Chrystusie. A może nawet za św. Pawłem odkryć: "Teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus".


ks. Jacek Kempa

 
         

(C) Parafia Bujaków 2004 - 2012